Gestalttherapie, of gestalt-psychotherapie, heeft als doel je gewaarzijn te vergroten: het gewaarzijn van je lichaam, je gevoel, je emoties, je gedachten, het gewaarzijn van anderen en de dingen om je heen.

Daardoor kom je weer of meer in contact met jezelf en je omgeving. De therapeut helpt je hierbij door je steeds weer terug te brengen naar je eigen ervaring. Bijvoorbeeld door het stellen van vragen: Wat gebeurt er nu met je? Hoe voelt dit? Wat hoor je? Vooral door je aandacht op je lichaam te richten word je je meer gewaar van wat er met je gebeurt.

Ook gebruiken we experimenten, onderzoeken we: als je het nou eens anders als anders doet, hoe voelt dat dan? We werken ook met taal: kan je zeggen “ik ben ... ” in plaats van “het is ...”? Voel je het verschil? Alles wat je kan helpen om je meer gewaar te worden, kan gebruikt worden. Dat klinkt eenvoudiger dan het is en is zeer effectief.

Je gewaarzijn van iets vindt altijd plaats in het hier en nu. In de therapie gaan we dan ook uit van het hier en nu. In plaats van aan volgende week te denken of aan vorig jaar, proberen we te kijken wat er hier nu gebeurt. Ook onverwerkte zaken uit je verleden leven nog in het hier en nu. Ook angsten voor de toekomst bekijken we in het hier en nu. Hoe zijn ze nu aanwezig en hoe kan je er nu anders mee omgaan?

In gestalttherapie is er geen goed of fout. De therapeut weet niet wat goed voor jou is, hij of zij helpt je dat zelf te ontdekken. Je bepaalt samen met de therapeut wat er gebeurt.

Door dit alles word je je er steeds meer van bewust wat je werkelijke behoeftes zijn en hoe je die kunt vervullen. Dit zal je helpen je leven ten volle, op een voor jou bevredigende manier, te leven.

Overigens staat gestalt zowel voor een vorm van therapie als voor een wereldwijde beweging voortkomend uit haar filosofie. Deze filosofie is ontwikkeld onder invloed van denkers uit het begin van de 20e eeuw. Een aantal psychologen, waaronder Fritz Perls (1893 – 1970), verzetten zich tegen de gedachten van de klassieke psychoanalyse van Freud, omdat deze zich in hun ogen teveel richtte op het 'genezen van de zieke mens'. Perls en anderen ontwikkelden de gestalttherapie en baseerden hun therapeutische visie op het vertrouwen in de kracht van de zelfregulering van de mens. Dit wil zeggen dat lichaam en geest - als eenheid – steeds streven naar evenwicht in relatie met de omgeving. Dit is de basis om te overleven en maakt groei mogelijk. Een positieve kijk op de mens en haar kracht dus.